Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti erialal tantsuõpetaja suunal. 
Minu olulisimateks õpetajateks ning mõjutajateks on olnud Karl saks, Ruslan Stepanov, Iggy ja Maike Lond-Malmborg, Kai Valtna, Anu Sööt,  Anu Ruusmaa, Paul Pobkov, ja Merle Saarva.Techno tantsu workshop
I LAND SOUND
2019

DJ: TRannika (Annika Ader)


Tallinna Tantsukool
Harjumaa, Tallinn
2013 - 2017

alates sügisest 2013 annan tunde Tallinna Tantsukoolis. esimesel hooajal 2013-2014 viisin tunde läbi kahes vanuse-grupis: 8 - 11 ning 12-15. sügisest 2014 tegelen ühe grupiga. põhiliseks väljundiks on pakkuda midagi nii lastele kui noortele. eesmärgiks olen seadnud tantsutehnika omandamise läbi koreograafia õppimise ning anda võimalus ka esineda. modern- ning kaasaegne tants on kindlasti tugevad mõjutajad. samuti ampsame akrobaatikat ning füüsilise vastupidamise arendamist. oluline on juhtida noor mõistmiseni, milleks ta keha on võimeline ja mismoodi saavutada teadlikult oma eesmärke (või aidata neid seada!). 

Ciara Tantsukool
workshop, 3h
Tartu, 2015

tunnis liigume ürgesemas vibe’is, kasutades palju pigem madalamaid tasandeid ja jõulisemaid võimalusi liikumiseks. samas proovime liikumisse jätta ka õhku ja ruumi, et tantsija saaks ise suhestuda ja enda keha järgi liikumist omaks võtta. liikumistes vahelduvad konkreetsus ja voolavus, tempo ja kulgemine. workshopis saab tantsija teha ja tunda midagi täiesti uut ja põnevat!

lõpptulemusena vormistati tehtud koreograafia esinemis- ja võistluskõlbulikuks tervikuks, kaaskoreograafiks Carolin Arnold

http://www.tantsukoolciara.ee/Tallinn Swing Dance Society, tantsutehnika/üldfüüsiline treening
Harjumaa, Tallinn
2014 sügis
tundide eesmärk oli pakkuda tantsijatele üldfüüsilist väljakutset, seda nii aeroobse kui anaeroobse treeningu näol. tund oli jaotunud lihastreeningu, venituste, liikumisjadade, koordinatsiooni, klassikalise tantsu, hüpete ning pöörete oman-damise vahel. oluliseks eesmärgiks oli ennekõike kehalise intelligentsuse arendamine ning teadmiste avardamine, mis oleksid kasulikud nii igapäevaelus kui swingtantsus. Stassi Tantsustuudio
Harjumaa, Tallinn
2013-2014
sügisel 2013 asusin õpetama lasteaia lapsi vanuses 3 - 7. kogu aasta kroonpärliks oli kevadine kontsert, kus lavale astus üle saja pisikese tantsujala. tunde läbi viies oli põhiliseks perspektiiviks olla laiahaardeline ning pakkuda lastele võimalikult palju. mängud, akrobaatika, tantsutehnika, koordinatsioon, venitamine ning muidugi tantsude õppimine moodustasid tunni selgroo. 

http://www.stassi.ee/Korporatsioon Lembela naisrühm, juhendaja
Harjumaa, Tallinn
2013 - 2014

mäletamist mööda oli 2014 tantsupeoaasta. seega oli ka eesmärk selge. tundides keskendusin ennekõike repertuaari õppimisele ning seeläbi oli eesmärgiks ka arendada tugevat tantsutehnikat ning tantsulist vastupidavust. tegelesime nii rahvatantsu põhisammude kui üldfüüsilise treeninguga. tantsupeole me kahjuks tantsijatena ei jõudnud, kuid kogemus õpetajana oli väärtuslik. Pöide Semud Noortekeskus
Saaremaa, Tornimäe
2012 - 2013
õpetajana tegelesin lastega perioodil sügis 2012 kuni kevad 2013. suurima väljakutsena võtsime vastu Koolitantsule mineku. tants nimega "tulnukas UUS" andis tantsust huvitunud noortele, kes käivad koolis väikses maakohas, kus huviringide võimalused on piiratud, minna esinema suurele lavale, arendades seeläbi enesekindlust ja kindlasti avas-tada koostantsimise tähendust.

lähenesin tundidele tänavatantsu stiilis. 

http://www.poidesemud.ee Tantsuõpetaja diplomitöö
"AVATUD TUND/ETENDUS + vabatahtlik massaashinurk"
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
2011 - 2012

08/03/2019 - aktiivne
Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit
https://tantsuliit.ee/

Volikogu liige
Liidu liige alates 201201/09/2008–17/06/2012
Rakenduskõrgharidus
EQF tase 6
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Viljandi (Eesti)
Tantsuõpetaja, koreograaf eriala
Teadmised etenduskunsti loomisest
Kaasaegsed üldpedagoogilised teadmised tantsueriala kontekstis
Kaasaegse tantsukunsti mõistmine
Kai Valtna, Raido Mägi, Merle Saarva, Aare Rander, Anu Ruusmaa, Paul Pobkov, Anu Sööt, Kaarel Väli, Krista Köster, Inna Sulg, Oleg Titov, Karl Saks, Andrei Nakonetsnõi jne. 


21/08/2013–24/08/2013
Täiendkoolitus
Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia täiendusõppeprogramm, Haapsalu (Eesti)
Tantsukunsti suveakadeemia 2013: Tants lastele ja noortele (39 tundi)
Dance Summer Academy 2013: Dance for Children and Youth (39h)
Ballet, kaasaegne tants, loovtants, eesti tants, tants poistele, tantsutehnika ja loovus, street dance (Anu Ruusmaa, Anne Tamm-Kivimets, Janne Ristimets, Agne Kurrikoff-Hermann, Rauno Zubko, Evelyn Tuul, Suvi Nieminen)
Laste- ja noorte tantsuõpetus vanusele 5 - 15 eluaastat.
Tunni ülesehituse teooria ning praktiline läbiproovimine.
Pikema õppeprotsessi ülesehitus.
Nipid, trikid, metoodilised võtted.05/08/2013–23/08/2013 Koolitus
MTÜ TALLINNA TANTSUKOOL, Tallinn (Eesti)
Õpetajakoolituse õppekava (loengud ning seminarid) 80 akadeemilist tundi.
Sissejuhatus liikumiskunsti
Väikelaste tantsutund
Eelkooliealiste arengupsühholoogia
Rühmatöö seminaris
Administratiivtöö õpetaja töös
Klienditeeninduse alused


21/08/2012–24/08/2012
Täiendkoolitus
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia täiendusõppetalitus, Viljandi (Eesti)
Tantsukunsti Suveakadeemia 2012: KAASAEGNE TANTS (39 tundi)
(Dance Summer Academy 2012: Contemporary Dance)
Eestis tehtav kaasaegne tants, suunad alates 90ndatest.
Konkreetsele koolkonnale baseeruva liikumistehnika põhiprintsiibid, näited repertuaarist.
Tiina Mölder, Külli Roosna, Merle Saarva, Karl saks, Ele Viskus, Katrin Essenson, Rauno Zubko,
Helena Pihel, Kenneth Flak16/08/2011–19/08/2011 Täiendkoolitus
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia täiendõppetalitus, Viljandi (Eesti)
Tantsukunsti suveakadeemia 2011: TANTS NOORTEKULTUURIS (39 tundi)
Dance Summer Academy 2011
Baasteadmised järgmistes tantsustiilides: housedance, jumpstyle, hip hop, Electro dance (tecktonik),
reggeaton, kontakttants, body toning
Teadmised noortekultuuri ja muusika seostest
Teadmised põhilistest vigastustest ja nende ennetamisest
Enn Meiesaar, Kai Valtna, Aimar Ventsel, Mikk Pärn, Raido Mägi, Kerstin Lõhmus, Liisa London,
Krista Köster, Randel Pomber, Rauno Põldmaa

28/10/2010–29/10/2010
Täiendkoolitus
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia täienduskoolitusprogramm, Viljandi (Eesti)
Orff-pedagoogika kursus "Rütm, liikumine ja pillimäng"
Orff Course "Rhythm, Movement and Playing with Musical Instruments) (20 tundi/h)
Mari Honda, Christa Coogan
Rütm ja liikumine, kehatunnetus, liikumistehnika ja eneseväljendus liikumises
Tantsuimprovisatsioon, muusika kuulamine ja liikumine, koostöö muusikutega
Rütm ja pillimäng, koordinatsioon, mäng kehapillil, rütmi- ja plaatpillidel, pilliimprovisatsioon, ansamblimängu loomine, koostöö tantsijatega
Ühise kompositsiooni loomine rakendades pillimängu ja liikumist03/05/2011
Täiendkoolitus
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia täiendusõppetalitus, Viljandi (Eesti)
Tantsuline liikumine põhikoolis (I - III kooliaste) - Standard- ja ladina tantsud
Dance in Elementary Schools - Standard- and Latin Dances (6tundi/h)
Tanel Keres
Standardtantsude ja ladina tantsude õpetamise põhiprintsiibid: põhiasendis, metoodilised soovitused.
Standardtantsude ja ladina tantsude praktilised tunnid I, II ja III kooliastmes: aeglane valss, ruutrumba, samba, rock, jive, cha cha cha.